18 сентября, 2022

Притча о почвах

Проповедник:

Писание:

Проповеди по теме